ثبت کسب و کار – 2

برای ثبت کسب و کار و فعالیت های اقتصادی، اطلاعات زیر را برای ما ارسال کنید:

  1. نام و موضوع کسب و کار
  2. نام کامل صاحب کسب و کار
  3. شرحی مناسب از کسب و کار خود
  4. آدرس کامل محل کسب و کار
  5. شماره یا شماره های تماس
  6. آدرس ایمیل
  7. تصاویر و یا کلیپی تبلیغاتی از کسب و کار

ارسال اطلاعات و مشخصات