حضرت موسی و قتل جوان

 

قتل جوان قبل از ارتکاب جرم توسط حضرت موسی، کاملا بر خلاف عقل و اصول اخلاقی است. این روایت ساختگی است.